Fastleger skal ikke kunne reservere seg mot å delta i abortprosessen

Jeg leste dette for en ukes tid siden, og etter tips fra en leser skriver jeg litt om det; hvordan legers og sykepleieres tradisjonelle reservasjonsrett så visstnok skal tas fra fastlegene. Fra Aftenposten:

Det er i et nytt rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet at det fastslås at fastleger ikke har rett til å reservere seg mot visse oppgaver av samvittighetsgrunner, skriver Bergens Tidende.

I tilfeller hvor en pasient ønsker abort, starter vanligvis den formelle prosessen hos fastlegen, og begjæringen om abort må underskrives av både fastlegen og pasienten. Fastlegene Gunnhild Felde og kollega Eilif Haaland har et kristent livssyn og sier de nå blir stilt overfor et stort, etisk dilemma. De mener reservasjonsretten er en menneskerett.

Å skrive under på en slik begjæring ville for meg være å undergrave min dypeste overbevisning og i strid med legeetikken. Hvert trinn i abortprosessen bygger på det forrige, og min underskrift som lege ville bli både et juridisk og etisk forsvar for svangerskapsavbruddet, sier Haaland.

Olav Fredheim, leder i Norges kristelige legeforening, mener det er overraskende at fastlegene fratas reservasjonsretten, mens helsepersonell på sykehus fortsatt kan reservere seg mot å delta i abortinngrep.

Han mener fastleger med samvittighetskvaler enten må slutte som fastlege, fortsette som før og ta sanksjonene som eventuelt måtte komme, eller handle i strid med egen samvittighet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen