Bønner for fastetiden – fra Katolsk bønnebok, 1944

I Katolsk bønnebok fra 1944 står det ganske mye stoff for fastetiden – ganske mange korsveiandakter bl.a. Materialet begynenr med denne bønnen – etter overskriften: Deus et homo unus est Christus, qui passus est pro salute nostra. Gud og mennesket Jesus Kristus, som har lidt for oss.

Bønn for fastetiden.
«Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss våre synder og renser oss fra all urettferd. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til løgner, og hans ord er ikke i oss.» (1. Joh. 1, 8-l0.)

Allmektige Gud, du er lys, og det er ikke mørke i deg. Men vi alle har syndet, og alle har vi synd. Vilde vi si annet, da dåret vi oss selv og gjorde deg til løgner, og ditt ord og ditt lys ville ikke være i oss, men løgnens mørke.
Men på tross av vår uverdighet, vår synd og vår skyld kommer vi til deg, renhets og hellighets Gud. Du bød fedrene å rense alteret med aske når det var blitt vanhelliget, og du så i mildhet til alle som øvde bot. Da din hellige Kirke Askeonsdag strødde aske på våre hoder, minnet den oss om ditt krav til oss om renhet og om bot for synden. Slik vigslet den oss til ettertankens og botens hellige fastetid, og minnet oss om at alle skal vi dø og stedes for din allvitenhets domstol.

Ydmykt bøyer vi våre kne og vårt hode i erkjennelsen av vår trang til tilgivelse, og vedkjenner for deg våre misgjerninger og all vår synd. I denne stille fastetid vil vi gjøre bot for dem og vigsler den derfor til sone for våre synder.

Miskunn deg over oss, Herre, og ta i nåde mot vår bønn og soning. Selv har du latt din apostel si: «Dersom vi bekjenner våre synder, er Gud trofast og rettferdig, så han forlater oss våre synder og renser oss fra all urettferd.»
Vi setter vår lit til dine ord, vi håper på din miskunn og tilgivelse. La denne hellige -fastetid bli nådens og frelsens tid for oss alle. For din Enbårne Sønns skyld, han som ble menneske, led og døde for vår frelse, ta mot oss, himmelske Fader. Rens oss i din nåde for all urettferd, så vi kan erkjenne din Sønn Jesus Kristus og kraften i hans oppstandelse og delaktigheten i hans lidelser, og vårt fornedringslegeme slik nå fram til de dødes oppstandelse og til likedannelsen med hans herlighetslegeme. Du som lever og hersker, Gud fra evighet og til evighet. Amen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen