Skriftemålet. – Ritualet for absolusjonen.

(Fra den norske bønneboken, 1944.)

Når du kommer inn i skriftestolen, hilser presten deg til vanlig med: «Lovet være Jesus Kristus!» Du svarer: «I all evighet. Amen.» Så kan du si: «Sign meg, far, for jeg har syndet.» Presten signer deg og sier:

Dominus sit in corde tuo et in labiis tuis, ut rite confitearis omnia peccata tua. In nomine Patris, et Filil + et Spiritus . Saneti. Amen.

(Herren være i ditt hjerte og på dine lepper, så du rett kan vedkjenne deg alle dine synder. I Faderens og Sønnens + og den Hellige Ånds navn. Amen.)

Du kan så si: «Mitt siste skriftemål var for …. siden. For Gud og for Dem som prest skrifter jeg i anger og ydmykhet mine synder.»

Skrift så oppriktig og angerfullt alle syndene dine. Når alt er sagt, kan du tilføye: «Alle disse syndene og alle jeg har gjort før, angrer jeg oppriktig og ber om en passende bot og absolusjonen.»

Spør presten om noe, så svar greit etter din samvittighet. Er du i tvil eller vil spørre om noe, så spør med tillit. Hør nøye på det presten sier uten å avbryte ham. Kommer du til å tenke på noe du har glemt, så vent med å si det til han er ferdig med sin rettledning. Straks han har gitt deg boten, gjør du vel i å gjenta den eller iallfall si «Takk».

Når presten gir deg absolusjonen, sier han:
Misereatur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam æternam. Amen.

Med høyre hånd løftet:
Indulgentiam, absolutionem, et remissionem peccatorum tuorum tribuat tibi omnipotens, et misericors Dominus. Amen.

Dominus noster Jesus Christus te absolvat: et ego auctoritate ipsius te absolvo ab omni vinculo excommunicationis, et interdicti, in quantum possum et tu indiges. Deinde ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris, + et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

(Den allmektige Gud miskunne seg over deg, tilgi deg syndene dine og føre deg til det evige liv. Amen.
Den allmektige og miskunnsrike Herre ettergi, frifinne deg for og tilgi deg alle dine synder. Amen.
Vår Herre Jesus Kristus løse deg fra dine synder, og jeg med hans fullmakt løser deg fra alle bånd av ekskommunikasjon og interdikt, så langt jeg kan og du trenger til det. Så løser jeg deg fra syndene dine i Faderens, + Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen.)

Med dette er syndene dine tilgitt og slettet ut.

Presten ber:
Passio Domini nostri Jesu Christi, merita beatæ Mariæ virginis, et omnium sanctorum, quidquid boni feceris, et mali sustinueris sint tibi in remissionem peccatorum, augmentum gratiæ, et præmium vitæ æternæ. Amen.

(Vår Herres Jesu Kristi lidelse, den salige jomfru Marias og alle helgeners fortjenester, alt du har gjort av godt eller tålt av ondt, bli til ettergivelse av synden, øking av nåden og det evige livs lønn for deg. Amen.)

Når presten til sist sier: «Lovet være Jesus Kristus», og du har svart som vanlig, kan du stå opp og gå ut av skriftestolen.

Som vanlig kan jeg legge til at jeg med glede studerer og lærer av vår Kirkes gamle tradsjon, som pave Benedikt nå har tillatt oss å bruke igjen, uten at jeg dermed dømmer tradisjonene som er kommet til etter ca 1970.

Om ikke lenge presenterer jeg også det bønneboken fra 1944 foreslår som forberedelse til skriftemålet, og takkebønnene etterpå.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen