Er det forbudt å si på en skole at abort er forsterdrap?

Muligens er det ‘storm i et vannglass’, men Dagbladet melder (og også andre aviser) at det reageres på at man på Kvitsund gymnas i Telemark lærer at abort er drap:

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) vil se på det omstridte heftet fra Kvitsund gymnas der abort betegnes som mord og homofili som en skade.

– Vi har bedt om å få tilsendt dette heftet som er omtalt, og vi har bedt skolen om å uttale seg om hvordan de følger opp den lærerplanen som de har fått godkjent. …

Jeg er litt mer overrasket om skolen også forteller hva som er årsaken til homofili – for det vet vel egentlig ingen sikkert?

3 hendelser på “Er det forbudt å si på en skole at abort er forsterdrap?”

  1. Om det ikke er forbudt så er det jo et usedvannelig dårlig utgangspunkt dersom man ønsker å stimulere unge mennesker til kritisk tenkning og refleksjon.

  2. Det aktuelle heftet brukes ikke mer på Kvitsund gymnas, for deler av innholdet i det var uheldig, og rektor hadde flere ganger tidligere bedt den aktuelle læreren om å ikke bruke det.

    Men skolen lærer (selvsagt) fortsatt at abort er fosterdrap, og når man mener at abort moralsk sett er så alvorlig (som også vi katolikker gjør), er det vel også riktig at det presenteres slik for de unge?

  3. Man kan gjerne presentere hva man «mener» abort er. Dette er jo en grunnleggende rettighet i et liberalt demokrati. Mange lærere i offentlig skoler stimulerer også til debatt og refleksjon gjennom å postulere egne standpunkter. Dersom man også tar inn over seg at abort er et komplekst etisk og juridisk dilemma kan det sikkert berike undervisningen. Hvis man ønsker å forme tenkende selvstendige unge mennesker, ville jeg ungått begrep som «fosterdrap» fordi det er et begrep som utelukkende er skapt av retoriske hensyn. I mange kristne ungdomsmiljøer (også det katolske, som jeg av erfaring kjenner selv), bidrar denne diskursen til å «produsere» unge mennesker som ikke evner å lytte til sin egen samvittighet eller sin egen fornuft. Derfor var det oppløftende å se TV2s program om tilsynelatende St. Sunnivas åpne holdning. Dersom kristne privatskoler kan fungere på denne måten er de en berikelse.

    Derimot er det ikke riktig å lære bort til unge at homofili er en skade, eller noe som man bør oppsøke hjelp og behandling for (vanlig synspunkt blant konservative kristne). For meg fremstår det like merkelig som å si at mørk hudfarge er en synd. Det er krenkende, og det er objektivt feil. Foreldre har rett til å fortelle ungene sine hva de selv vil, men de har ikke rett til statstøtte for det.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen