Carl E. Braaten om lutherske problemer

Den kjente teologen Carl E. Braaten skriver om problemer den lutherske kirke i USA har, og som har ført til at mange kjente lutherske teologer og pastorer har gått over til den katolske eller ortodokse kirken. Hvorfor skjer dette, spør han.

bq. An Open Letter to Bishop Mark Hanson From Carl E. Braaten

bq. Dear Bishop Mark Hanson:

bq. Greetings! I am writing out of a concern I share with others about the theological state of affairs within the Evangelical Lutheran Church in America. The situation might be described as one of “brain drain.” Theologians who have served Lutheranism for many years in various capacities have recently left the ELCA and have entered the Roman Catholic Church or the Orthodox Church in America.

bq. Why?

bq. When Jaroslav Pelikan left the ELCA and became a member of the OCA, I felt it was not terribly surprising. …. A short time before that Robert Wilken, a leading patristics scholar teaching at the University of Virginia, left the ELCA to become a Roman Catholic. Then other Lutheran theological colleagues began to follow suit. …. Why? Leonard Klein, pastor of a large Lutheran parish in York, Pennsylvania, and former editor of Lutheran Forum and Forum Letter, last year left the ELCA to study for the Roman Catholic priesthood. Why? This year Bruce Marshall, who taught theology for about fifteen years at St. Olaf College and was a long-standing member of the International Lutheran-Orthodox Dialogue, has left the ELCA to enter the Roman Catholic Church. Why? David Fagerberg, formerly professor of religion at Concordia College, although coming from a strong Norwegian Lutheran family, left the ELCA for the Roman Catholic Church, and now teaches at the University of Notre Dame. Reinhard Huetter, a German Lutheran from Erlangen University, came to the Lutheran School of Theology at Chicago fifteen years ago to teach theology and ethics, now teaches at Duke Divinity School, and this year became a Roman Catholic. Why? Mickey Mattox, a theologian who recently served at the Lutheran Ecumenical Institute in Strasbourg and now teaches at Marquette University, has recently begun the process of becoming a Roman Catholic.

bq. In all these cases the transition involves spouses and children, making it incredibly more difficult. Why are they doing this? Is there a message in these decisions for those who have ears to hear?

LES HELE BREVET HER

Helgendyrkelse og avgudsdyrkelse. (??)

Avisen Dagen har 8. juli en svært uheldig bokanmeldelse av en ny bok om helgener, utgitt på Humanist forlag. Anmelderen er aller mest uheldig når han på slutten av sin anmeldelse uttrykker forståelse og enighet med de som kaller katolikkenes forhold til helgener for avgudsdyrkele! Skal Dagen kunne kalles en seriøs, kristen avis og likevel trykke slike ting?

Jeg har vurdert noen dager å skrive et innlegg i avisen, men Nils-Petter Enstad kom meg i dag i forkjøpet i et innlegg han kaller «Respektløs om helgentro», så jeg lar det sannsynligvis være.

Hvorfor ikke den ortodokse kirke?

Tidligere episkopal prest Alvin Kimel i Johnston, Pennsylvania, USA, skriver her om hvorfor han ble katolikk istden for ortodoks. Hovegrunnene var 1: I am troubled by Orthodoxy’s “Easternness.” og 2: I am troubled by the absence of a final court of appeal in controversies of faith and morals.
(Oppdatering: Denne lenken fins ikke lenger.)

Kjent amerikansk luthersk pastor ble katolikk i 2003

Leonard Klein, sogneprest i Christ Lutheran Church, York, Pennsylvania, USA, ble katolikk for snart to år siden – jeg har lest hans begrunnelse på nytt i dag. I sitt brev til sin menighet skrev han i 2003:

bq. «I have come to believe that in the Reformers’ proper intention to fix genuine problems in the late medieval church, they made a number of serious mistakes that cannot now be corrected. We lost the ancient apostolic form of governance by bishops, a vibrant sense of a communion in prayer with the saints living and dead, and a full understanding of how God changes people through the Gospel and leads them to holiness. We lost continuity and we lost a clear understanding of the role of holy Tradition.»

«LES HELE HANS BEGRUNNELSE FOR Å BLI KATOLIKK»: http://aomoi.net//blog/fil/05mai_klein_convert.htm – et stykke ned på siden kan man også finne hans refleksjoner etter 1 1/2 år som katolikk.

En prest i den episkopale kirke i USA konverterer

Den episkopale presten Alvin Kimel i St. Mark’s Church i Johnston, Pennsylvania, USA, offentliggjorde for noen få dager siden at han vil gå ut av den episkopale kirke og bli katolikk, mest pga. den læremessige utglidningen.
«LES HANS BREV TIL MENIGHETEN HER»:http://pontifications.classicalanglican.net/?p=901 og «LITT MER AV BAKGRUNNEN HER»:http://pontifications.classicalanglican.net/?p=899

Moralsk utglidning

Jeg ble ganske skuffet da jeg leste Vårt Land i dag. Halvor Nordhaug forklarer at han i lengre tid har ment at homofile samboende har valgt den beste og mest stabile løsning, og derfor gjerne må motta nattverden. Om slike personer også kan ordineres til prestetjeneste overlater han til kirkemøtet å bestemme.
Det jeg syntes var mest urovekkende var likevel Nordhaugs argumentasjon: Utvilsomt er NT mot et aktivt seksualliv mellom homofile, men de kristne (også konservative) har allerede godtatt mange ting som Bibelen ikke åpner for, bl.a. gjengifte, derfor kan/må vi også godta homofil praksis. Når man argumenterer på denne måte, er det da noe som halst man ikke skal måtte godta?

En overveldende opplevelse å velge pave

Den pensjonerte erkebiskopen av Barcelona snakker om hvilken «overveldende» opplevelse det var å delta i valget av pave Benedict XVI.
«Les mer om hvordan kardinal Ricard María Carles opplevde valget HER»:/blog/fil/mai05-conclave.htm

Pave Johannes Paul II’s testamente

«Etter min død ber jeg om messer og bønner», skrev pave Johannes Paul II i 1990. Jeg leste i dag pavens testamente, som han skrev i flere ganger; 1979, 1980, 1982, 1985, 1990 og år 2000. «LES HELE TESTAMENTET HER»:http://www.vatican.va/gpII/documents/testamento-jp-ii_20050407_en.html

Pave Benedikt XVI – Augustinsk i sin teologi

Augustinsk mer enn thomistisk. «Ressourcement» mer enn «aggiornamento».

«As a theologian the newly elected Pope Benedict XVI has been described as Augustinian rather than Thomist and more «ressourcement» than «aggiornamento.»

These are categories many Catholics may not recognize, but theologians who know his work said they help characterize important aspects of how the new pope, formerly Cardinal Joseph Ratzinger, thinks.

The French term «ressourcement,» meaning a return to the sources, and the Italian term «aggiornamento,» updating or modernizing, were two ways of speaking about the task of church reform and renewal at the Second Vatican Council in the 1960s. In the years following the council, they began to be seen as distinct terms identifying different views of the council.»

«LES MER OM DETTE hos The Catholic News Service»:http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/0502697.htm

Paveaudiensen onsdag

Benedict XVI legger vekt på Herrens kjærlige beskyttelse. Han fortsetter med kommentaren over tidebønnenes salmener som ble påbegynt av pave Johannes Paul II.

VATICAN CITY, MAY 4, 2005 (Zenit.org).- God takes care of us lovingly at all times, Benedict XVI said during a commentary of a Psalm at the second general audience of his pontificate.

«All our activity, summarized in the two extreme verbs of ‘going out’ and ‘coming in’ is always under the Lord’s vigilant gaze, every act of ours and all our time, ‘both now and forever,'» the Pope said today in a commentary on Psalm 120(121).

The Holy Father appeared smiling and relaxed as he continued the series of meditations undertaken by Pope John Paul II on the Psalms and canticles of vespers, the evening prayer of the Church.

«LES RESTEN AV KOMMENTAREN HER»:/blog/fil/05mai05-audiens.htm

Konfirmasjon

Jeg var i luthersk konfirmasjon i min barndoms kirke, Time på Jæren, sist søndag. Min nevø, Torstein, ble konfirmert og en venn(inne) fra gymnaset og Menighetsfakultetet var prest.

Her er et bilde av Time kirke denne dagen.

timekrk_konf05

Leserinnlegg i Vårt Land og Dagen

Jeg har dristet meg til å skrive et par leserinnlegg til Vårt Land og Dagen. I Dagen er det en fortsettelse av mitt innlegg for et par uker siden (se min blog for 19. april) om de mest avgjørende skillelinjer blant kristne i vår tid. «LES MITT INNLEGG»: http://aomoi.net/odv/artikl/av0505dg.htm

I Vårt Land skrev jeg i går et innlegg som en kommentar til protesten fra protestanter når vi katolikker er forsiktige med å bruke ordet kirker om de protestantiske «kirkelige sammenslutninger». Jeg har ganske enkelt skrevet hva som er Kirkens offisielle syn på dette. «LES INNLEGGET HER»: http://aomoi.net/odv/artikl/av0505vl.htm

DOMINUS IESUS – fra år 2000

I L’Osservatore Romano fra 22/11, 29/11 og 6/12 2000 er det et langt intervju med kardinal Ratzinger som tar opp spesielt de protestantiske kirkesamfunns kritikk av dokumentet Dominus Iesus; at katolikker ikke vil kalle disse gruppene kirker i ordets fulle betydning.
«Intervjuet kan leses her»:http://www.ewtn.com/library/Theology/OBDOMIHS.HTM
Selve dokumentet Dominus Iesus KAN LESES HER.

Kirker eller kirkelige sammenslutninger

I Vårt Land i går var det et spørsmål om hvordan de protestantiske kirkesamfunn og prostestantiske prester ble oppfattet av katolikker. Dette spørsmålet er ganske enkelt på papiret – de er akseptert et stykke på vei, men ikke fullt ut – det er ikke like enkelt å finne ut hva slags konsekvenser dette skal få i praksis i alle sammenhenger.
I Vatikanets dokument DOMINUS IESUS fra år 2000, står det bl.a. i artikkel 17: «… the ecclesial communities which have not preserved the valid Episcopate and the genuine and integral substance of the Eucharistic mystery, are not Churches in the proper sense.»

LES MER HER.

Økumenikk viktig

Mandag 25. april la pave Benedikt vekt på bl.a. andre kristnes deltakelse i både sorgen og gleden i den katolske kirke – og snakket fransk under denne delen av pressekonferansen.

«In greeting the delegates of the Orthodox Churches, the Eastern Orthodox Churches and the ecclesial communities of the West, he noted how «welcome» their presence was both yesterday in St. Peter’s and in the days of mourning for and the funeral of Pope John Paul II. He told them their tribute at that time «went well beyond a simple act of ecclesial courtesy. … Your participation in the mourning of the Catholic Church for his death showed how true and how great is the common passion for unity.»

«In greeting you, I would like to thank the Lord,» said the Pope, «Who has blessed us with His mercy and has infused in us a sincere disposition to make His prayer – ‘ut unum sint’ – our prayer.»

Speaking French, Benedict XVI called this morning’s meeting «significant as it permits the new bishop of Rome, pastor of the Catholic Church, to repeat to you, with simplicity, ‘Duc in altum’ (Put out into the deep).» He added that he wished to «reaffirm the irreversible commitment» undertaken at Vatican Council II, and since then, to stay «on the path towards full unity desired by Jesus for His disciples. … Your presence, dear brothers in Christ, beyond what divides us and throws shadows over our full and visible communion, is a sign of sharing and support for the bishop of Rome, who can count on your support to follow» this path.

Pave Benedikts åpningstale: “Be for meg”

Kjære venner – akkurat nå kan jeg bare si: be for meg, at jeg må lære å elske Herren mer og mer. Be for meg, at jeg må kunne elske hans hjord mer og mer – med andre ord, dere, hele Kirken, hver enkelt av dere og dere alle sammen. Be for meg, at jeg ikke må flykte av frykt for ulvene. La oss be for hverandre, at Herren vil bære oss, og at vi kan lære å bære hverandre.

Les hele teksten her på engelsk

Hvordan ble Benedikt XVI valgt

John Allen har skrevet en svært interessant analyse av hvordan og hvorfor vår nye pave ble valgt; bl.a. hadde han under konklaven en svært sentral posisjon som leder av kardinalkollegiet, og i denne rollen imponerte han alle med sin dyktighet og vennlighet. LES ARTIKKELEN HER.

Intervju med kardinal Ratzinger i 2002

Her er et intervju med kardinal Ratzinger i år 2002, som sier ganske mye om hvilken person som nå er blitt pave:

What Cardinal Ratzinger Was Thinking in 2002

Gave Interview With Journalists in Spain

VATICAN CITY, APRIL 22, 2005 (Zenit.org).- The proclamation of Christ and his Gospel in a relativist world was for the future Pope Benedict XVI one of the main challenges of the Church.

This is how Cardinal Joseph Ratzinger, then prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith, explained it on Nov. 30, 2002, in this interview with journalists, among whom were several of ZENIT’s writers.

We offer this long interview which reflects some of the characteristic features of the new Pope, considered one of the most important contemporary theologians.

LES HELE INTERVUET HER
.

Har pavevalget noe med forholdet til Gud å gjøre?

Bergens Tidende har i dag en stort oppslått artikkel som har fått overskriften «En ny gammel surpomp». Det står ikke særlig mye i artikkelen, helst at paven og Kirken ikke tillater alle former for sekuell aktivitet, og at dette er tåpelig. Litt underlig at forfatteren ikke tenker på at paven har noe med Gud å gjøre, og at en pave først og fremst må være en god kristen og en dyktig teolog og filosof som er i stand til å lede Kirken i vår tid.

BT om tidl. kardinal Ratzinger

En lenke til Bergens Tidendes intervju med meg dagen etter at pave Benedikt XVI var valgt. Jeg nevnte at det var han som hadde hjulpet meg med dispensasjon til å bli katolsk prest selv om jeg er gift. LES INTERVJUET HER.

Skroll til toppen