Intervju med meg i Dagen, lørdag 29/10

Avisen Dagen hadde et intervju med meg i går, litt i etterkant av bispesynoden i Roma – der noen av temaene fra synOden ble berørt; både spørsmålet om gifte prester og problemet med de gjengifte og kommunion. Fokuset i artikkelen ser vi tydelig i overskriften/ innledningen: «Etter hvert har mange forstått at vi er konservative. – I Norge fremstår gjerne Den katolske kirke som moderne, liberal og kulturåpen, men etter hvert er det nok mange som har forstått at vi egentlig er veldig konservative.»

«LES INTERVJUET HER. (Oppdatering: Denne lenken fins ikke lenger.)

Intervju med biskop Bernt Eidsvig

I dag har både Vårt Land og Dagen et intervju med vår nye biskop, Bernt Eidsvig, som skal ordineres i Oslo lørdag 22. oktober. Vårt Land melder at ca 140 prester og biskoper (15) skal være til stede ved ordinasjonen. Selv skal jeg selvsagt reise, men jeg hadde ikke ventet så mange prester der; det er dobbelt så mange katolske prester som det bor i Norge.

Det som begge avisene rapporterer er at Eidsvig syns tiden nå er kommet til å samarbeide mer med de konservative enn de liberale i Den norske kirke. Tidligere samarbeidet nok Kirken mest med kulturåpne og litt liberale lutheranere. Man følte seg ikke så nær de mer konservative og pietistiske, og disse omfavnet heller på ingen må katolikkene. Men nå er dette blitt annerledes.

Slik uttaler Eidsvig seg i Dagen: «Jeg er usikker på hvilken retning Den norske kirke kommer til å ta. I tidligere tider var det mest naturlig for den katolske kirke å samarbeid med de liberale. Nå virker det som om vi har mest til felles med de pietistiske. Jeg har notert meg at Gunnar Stålsett skal ha uttalt at den katolske kirke er for konservativ når det kommer til etiske spørsmål. Jeg er likefullt opptatt av økumeniske spørsmål, og håper at våre to kirkesamfunn en dag kan samles ved nattverdsbordet, proklamerer Eidsvig.»

Anbefalinger fra synoden til pave Benedikt

Mer fra den pågående bispesynoden om eukaristien i Roma.

I går ble listen med femti forslag til pave Benedikt lest opp under synoden. Da kardinal Errazuriz fra Chile informerte journalister om dette, sa han at forslagene var «en viktig invitasjon fra bispesynoden om gå inn i nattverdens mysterium» Han sa også at «å gå inn i en kirke ikke skulle handle om å knele, sette seg, reise seg og så gå ut, men om å møte det dype og hellige, slik at den troendes personlige liv går inn i nattverdens mysterium, i Kristi virkelige nærhet.» Bispesynoden håper at de «troendes liv blir til en forlenget messe og at messen vil forme hele deres liv,» la han til. De konkrete forslagene fra biskopene blir ikke offentliggjort, slik at paven står fritt når han etter synoden skal utforme dokumentet fra denne bispesynoden om eukaristien.

Her kan men lese litt mer generelt om innholdet i forslagene

Per Lønning har deltatt i bispesynoden

Til min overraskelse har biskop Per Lønning vært invitert med i bispesynoden i Roma, som pågår i disse dager. Tirsdag ettermiddag fikk han ordet og snakket (mest) om skuffelsen over mangelen på nattverdsfelleskap mellom katolikker og lutheranere/protestanter.

Jeg syns vel ikke hans innlegg var så veldig interessant eller nytenkende (ut fra det utdraget jeg selv har lest av det), kanskje virket det mer som en repetisjon av gamle synspunkter. Felleskommunion er selvsagt et mål for kristne, men den siste utviklingen i de anglikanske og lutherske kirker har vel ikke gjort det lettere å få dette til. Etter mitt syn vil det være mer fruktbart å finne ut hva som må til for at man kan ha felles nattverdbord.

Deler av hans innlegg kan leses her

Kommentarer til min blog

I går fikk jeg en henvendelse fra KRISTNE BLOGGER der min blog ble kommentert. En del del positive ting ble sagt om min blog, bla. at den var nøktern og informerende, men det ble også etterlyst et mer personlig preg, bl.a. om hvorfor jeg ble katolikk. (Oppdatering: Denne lenken fins ikke lenger.)

Dette siste kan man lese om på mine (mer tradisjonelle og mye eldre) hjemmesider, SE HER. Kanskje jeg etter hvert skal forsøke å knytte mine mer tradisjonelel hjemmesider mer sammen med min nye blog?

Verdig feiring av messen

For flere dager siden leste jeg i referatene fra bispesynoden om en katolsk biskop i Russland, erkebiskop i Moskva, Tadeusz Kondrusiewicz, som snakket om hva som var det viktigst for ham i denne synoden som omhandler eukaristien. Jeg har tenkt mye på det biskopen sier, når han Da han (som flere andre biskoper fra Øst-Europa) legger vekt på hvor viktig det er at messen alltdi blir feiret med alvor og verdighet – ellers viser presten med sine handlinger at messen ikke betyr så mye. Han sier bl.a.:

For me personally, I would say accuracy in celebrating the Mass and the liturgy. I’m very sensitive to this expression of our faith. I believe very much in lex orandi, lex credendi, ‘the law of worship is the law of faith.’ The Mass is not the property of the priest. It was established by Christ, and its essentials come from above. The church can change some things, as it did after the Second Vatican Council, but it does so in the form of norms, and we have to preserve them. It’s not some kind of show for the priest to arrange according to his own whims. … Maybe we’re just more traditional, I don’t know. Generally, we feel that failure to preserve the norms and to be accurate in the liturgical rites is one of many reasons that causes the faith of the people to decline. If there is no piety, if there is no accuracy, if the priest is doing I don’t know what …. if the priest doesn’t seem to take the Mass seriously, why should the people?

Større utdrag av intervjuet finnes her

Er reformasjonen over?

I USA er det nettopp kommet ut en bok med tittelen: «Is The Reformation Over?: An Evangelical Assessment Of Contemporary Roman Catholicism.» Selv om bokens innhold ikke er like dramatiask som tittelen, viser likevel forfatterne, Mark Noll og Carolyn Nystrom, at forholdet mellom evangelikale og katolikker er blitt mye bedre de siste årene.

LES ET INTERVJU MED MARK NOLL HER

Bispesynoden om eukaristien.

Bispesynoden som startet i Roma har følgende hovedtema: «The Eucharist: Source and Summit of the Life and Mission of the Church.» Et av målene med synoden, sa kardinal Angelo Scola fra Venezia, er å «rekindle amazement, generated by the Eucharist, in the many non-practicing baptized persons,» Kardinal Scola, som er ordstyrer ved bispesynoden, presenterte mandag tre viktige temaer som skulle tas opp i synoden: Gifte prester, gjengiftes adgang til kommunion og interkommunion.

LES HANS PRESENTASJON AV SYNODENS TEMAER

Katolsk-luthersk dokument om apostolisitet

I dag leste jeg en nyhetsmelding fra www.zenit.org om et nært forestående dokument fra den lutherske – romersk-katolske enhetskommisjonen om hva det betyr at kirken er katolsk. Jeg må innrømme at jeg ikke var klar over at noen arbeidet på et slikt dokument – og det blir veldig interessant å se hva det kan inneholde av enighet. Meldingen lød slik:

BARI, Italy, SEPT. 26, 2005 (Zenit.org).- The Holy See and the Lutheran World Federation are in the final stages of the writing of a joint document «on the Church’s apostolicity and apostolic succession.»

The work is being done at a meeting of members of the Lutheran-Roman Catholic Commission on Unity. The Pontifical Council for Promoting Christian Unity is the host of the meeting, which ends Thursday.

The commission members are discussing a comprehensive draft report, with the aim of making the document ready for publication in 2006.

The dialogue, which began in 1967, is held by the Lutheran-Roman Catholic Commission on Unity under the auspices of the Lutheran World Federation and the pontifical council on Christian unity.

This is the last meeting in the present phase of the dialogue. Published reports of the international Lutheran-Roman Catholic dialogue include «The Eucharist» (1978); «Ways to Community» (1980); «The Ministry in the Church» (1981); and «Facing Unity» (1984).

In 1999 a joint document was published on the doctrine of justification, which resolved the principal disagreement with Martin Luther and to which the Methodists hope to adhere «next year,» said Cardinal Walter Kasper, president of the pontifical council on Christian unity.

Liberale prester i Den norske kirke

I Vårt land for 21/9 ble det omtalt en undersøkelse foretatt av Paul Leer-Salvesen, om presters syn på samboerskap, homofili og fortapelsen. De 19 prestene som var intervjuet ville f.eks. alle la være å kalle samboerskap for synd. Leer-Salvesen konkluderer med følgende råd til DNKirke: «Kirken bør offentlig gi uttrykk for at den aksepterer forpliktende samboerskap som forenlig med kristen etikk. Kirken bør ta et offentlig oppgjør med synet på fortapelse som evig fysisk pine i helvete. Kirken bør åpne for homofile partnere i alle stillinger.»

Det var litt sjokkerende at en så stor del av prestene helt har forlatt disse kristne moralnormene. Utnevnelsen av ny biskop i Fredrikstad viser også denne holdningen ganske tydelig, gjennom at så mange har godtatt den nye biskopens syn på homofili.

Det kan virke som de fleste protestantiske kirker er ut av stand til å holde fast på en bibelsk etikk; det er visst nesten bare katolikkene man kan stole på nå for tiden. (!) Denne mangelen på styring og autoritet i den lutherske kirke var forøvrig en av mine egen første grunner til å bevege meg i retning av Den katolske kirke for 12-13 år siden.

VÅRT LANDS ARTIKKEL KAN LESES HER

Oppropet mot en nøytral ekteskapslov

Her legger jeg ut hele oppropet mot en kjønnsnøytral ekteskapslov, som jeg for noen uker siden undertegnet. Det begynner slik:
«Åpent brev fra kristne ledere om kjønnsnøytral ekteskapslov
Landsmøtene for Ap, RV, SV og Venstre har i vår programfestet at Norge bør innføre en såkalt kjønnsnøytral ekteskapslov. En slik lov vil ikke lenger definere ekteskapet som et samliv mellom mann og kvinne, men være «nøytral» i forhold til kjønn.»

LES HELE OPPROPET HER

Pavens økumenikk

Nettstedet www.chiesa, som jeg ofte leser, trykket 1/9 alle økumeniske taler og kommentarer pave Benedikt fremføre under sitt opphold i Tyskland i august. ARTIKKELEN KAN LESES HER

Avisen Dagen har også lest samme artikkel og skriver om den på lederplass mandag 5/9. De legger vekt på at pave Benedikt «finner det bedre å fokusere på Guds ord enn på institusjonsbasert økumenisk dialog».

Les hele lederartikkelen her

Med på opprop mot kjønnsnøytral ekteskapslov

Sist uke «dristet» jeg meg til å skrive under på et opprop mot den kjønnsnøytral ekteskapsloven som er foreslått innført i Norge. Jeg sier «dristet», siden jeg vel i stor grad ble stående sammen med kirkeledere som på mange områder står langt borte fra Den katolsk kirke.

Innholdsmessig er det ikke tvil om at vår kirke aldri kan akseptere slike ekteskap. 5. september i fjor uttalte bl.a. vår biskop seg slik i avisen Dagen:

Den katolske biskopen, med sete i Oslo, Gerhard Schwenzer, håper alle norske kirkeledere vil avvise forslaget:
Å vie personer av samme kjønn, strider helt klart imot Skaperens mening med ekteskapet. Han skapte mennesket i sitt bilde, som mann og kvinne. Han gav dem i oppdrag å være fruktbare og befolke jorden, understreker den katolske biskopen. Han viser dessuten til at Jesus uttrykkelig henviste til denne skapelsesberetningen, da han understreket at mann og kvinne skulle leve i et livsvarig og trofast fellesskap. Dette innebærer at Den katolske kirke ikke kan anse et forhold mellom to personer av samme kjønn som et ekteskap eller en familie, konkluderer biskop Schwenzer.

Avisen Dagen skriver om oppropet: «En rekke kristenledere i Bergen advarer nå i et opprop mot en kjønnsnøytral ekteskapslov. Det understrekes at viktige samfunnsverdier og bibelske prinsipper står på spill.»

Her kan man lese artikkelen i Dagen

Pave Benedikt og lutheranerne

Før pave Bendikt reiser til Tyskland til Verdensungdomsdagene denne uken spekuleres det litt om hvordan hans forhold til den lutherske kirke er og vil bli. John Allen skriver om dette i siste utgave av Word from Rome, og nevner bl.a. fra fullførelsen av rettferdiggjørelses-dokumentet (noen sier at Ratzinger var den som skapte problemene, mens andre sier som her at det var han som berdet avtalen):

Later, Ratzinger played a key role in rescuing an agreement with the Lutheran World Federation on the doctrine of justification. It was announced to much fanfare in June 1998, then seemingly unraveled, and rolled out again in June 1999. The heart of the agreement was this sentence: «By grace alone, in faith in Christ’s saving work and not because of any merit on our part, we are accepted by God and receive the Holy Spirit, who renews our hearts while equipping us and calling us to good works.»

When the agreement seemed to founder, German media reported that Ratzinger had torpedoed it. On July 14, 1998, Ratzinger published a letter in the German newspaper Frankfurter Allgemeine calling those reports a smooth
lie.» He said that to scuttle the dialogue would be to «deny myself.» On November 3, 1998, a special ad hoc working group met at the home of Ratzinger’s brother Georg in Regensburg, Bavaria, to get the agreement back on track. Lutheran Bishop Johannes Hanselmann convened the group, which consisted of Hanselmann, Ratzinger, Catholic theologian Heinz Schuette and Lutheran theologian Joachim Track.

Les hele kommentaren her

Pave Benedikts stil

15. juli lste jeg på siden www.chiesa.com om pave Benedikts stil, om måten han oppfører seg på i forhold til forriga pave. Der står det bl.a.:

«The same masses of the faithful that applauded the gestures or striking phrases of pope Karol Wojtyla, while almost completely missing what it was that he was talking about, are doing the opposite with the new pope. They follow Ratzinger’s homilies word for word, from beginning to end, with an attentiveness that astonishes the experts. Verifying this takes nothing more than mingling among the crowds in attendance at a Mass celebrated by the pope.

The new pope’s style is sober in terms of his contact with the masses. His symbolic expressiveness comes entirely from the liturgy, which he celebrates with a great sense of authority. But apart from the Masses, catecheses, and
blessings, Benedict XVI is a minimalist.»The pope must not proclaim his own ideas, but rather constantly bind himself and the Church to obedience to God’s Word,» he said when taking possession of the Chair of the Bishop of Rome, in the Basilica of St. John Lateran, on May 7. And he keeps to this standard even in regard to public gestures. He does very little of his own. He wants the faithful to pay attention to what is essential, which is not his own person but Jesus Christ alive and present in the sacraments of the Church.»

Les hele teksten her

Ny biskop i Oslo katolske bispedømme

Torsdag 28/7 sendte biskop Schwenzer følgende e-mail til alle prestene i bispedømmet:

Kjære medbrødre!

Den 29. juli 2005, på festen av hellig Olav, Norges evige konge, har pave Benedikt XVI godtatt biskop Gerhard Schwenzers søknad om å kunne fratre som biskop av Oslo. Samtidig har paven utnevnt augustinerkorherre Markus Bernt Eidsvig til ny biskop av Oslo.

Jeg ønsker min etterfølger hjertelig velkommen. Måtte Gud velsigne ham og hans gjerning.
+ Gerhard Schwenzer

Skroll til toppen