Katolikker har bremset flukten til pinsekirker

Jeg leser i dag at rapporter fra Nigeria og Honduras indikerer at flukten fra Den katolske kirke til pinsekirker og andre karismatiske kirker holder på å stoppe. Hvorfor? Fordi at man nå kan være karismatiker også innenfor Den katolske kirke. Dette påstår i alle fall John Allen:

Rev. William Okoye, founder of the All Christian Fellowship in Nigeria … told NCR in early March that the “explosive growth” of Pentecostalism in his country initially came at the expense of other Christian bodies, “especially the Anglicans and the Catholics.”

“Some years ago, this was an ecumenical problem,” Okoye said in the office of his sprawling church in downtown Abuja. “Now, the other churches are more accommodating. The Catholics allow the charismatic renewal movement. The Anglicans do the same thing, so their people can remain Catholics and Anglicans, but they act like Pentecostals.”

“To a large extent, that has stemmed their losses,” Okoye said.

I Honduras sier kardinal Oscar AndresRodriguez at despite the defections, he’s convinced the Catholic Church in Honduras is “stronger and better” today in comparison with 40 years ago.

“Some of our people were never real Catholics,” he said. “They were baptized but had no real formation. Today, we’re more consolidated, our laity are more involved, and we’re growing in terms of those who are really alive in the faith. It’s not that we are losing, we are gaining,” he said.

… Rodriguez agreed that that growth in the charismatic movement has probably slowed the flow of Catholics into the Pentecostal churches.

“Our people are very enthusiastic,” he said. “When they can sing and clap their hands and be together, it’s good for them. It gives them an answer to what they’re looking for inside the church, so they don’t have to find it somewhere else.”

LES MER OM DETTE HER.

1 hendelser på “Katolikker har bremset flukten til pinsekirker”

  1. Det er ein merkeleg argumentasjon bade pater Moi og den nedanfyre hermde William Okoye hev, ikkì minst samanliknad med kva dei sjølv hevdar. Lat oss ta det punkt for punkt.
    Oddvar Moi segjer «Avdi at man nå kann være karismatiker også innenfor Den katolske kirke». Skulde det vera noko nytt? Den katolsk-karismatiske rørsla hev då snart eksistert i femti år, eller visste ikkì du det, Moi? Då er det på tide å lesa kyrkehistorie.
    Når det geld ordi frå William Okoye (eller er det John Allen?) um at (den eksplosive) voksteren i pinsekyrkor i Nigeria var [er?]«eit ekumenisk vandemål», av di svo mange forlet den katolske kyrka. Her avslører katolisismen seg sjølv – for millom sanne, evangelisk-retta kyrkor – hev det lite å tyda kva kyrke ein er medversmann (eller –kvinne) i – svo lenge kyrka forkynner eit bibelsk evangelium. Men dersom dei forkynner ein annan Gud – slìk Okoye her insinuerar, ja meir enn insinuerar – då vert det sjølvsagt eit vandemål.
    Eller er du usamd i det òg?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen