Program om Den katolske kirke på svensk TV – biskop Arborelius intervjues

Jeg har fått mange kommentarer på en tidligere post på bloggen, og tar med et par kommentarer derfra til dette innlegget.

Elida skrev:
«Her er link til et interessant svensk livssynsprogram “Existens” hvor Sveriges katolske biskop og Sveriges motsvar til Også-vi-er-kirken, Katolsk Vision blir intervjuet.

http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=886883 »

Programmet har et intervju med biskopen etter ca 10 minutter, og han er tydelig strengere mot Katolsk Visjon enn man i Norge har vært med Også-vi-er-kirken. Ellers er det et noe underlig program, noe er ganske godt og saklig, andre ting er helt på jordet. Se gjerne programmet selv.

I kveld fikk jeg også en interessant kommentar fra Andreas:
«Jeg synes nesten det mest interessante med innslaget Elida linker til er måten biskop Arborelius argumenterer på. Det virker som om Arborelius bruker hensynet til innvandrere for å forsvare sin posisjon i trosspørsmål. Dette er vel og bra, men det er vel ikke hovedårsaken til at han inntar et “konservativt” standpunkt. Hvorfor kan han ikke heller si at han stiller seg bak klassisk kristen, katolsk lære?

Med tanke på den spekulative måten DKK og pave fremstilles på i programmet, skal jeg ikke se bort i fra at biskop Arborelius’ argumentasjon er tatt ut av sammenheng. Men det virker unektelig litt spesielt.»

3 hendelser på “Program om Den katolske kirke på svensk TV – biskop Arborelius intervjues”

 1. Nå er det helt sikkert klippet og redigert en del, men jeg savner at han klart og utvetydig svarer. Det er ikke så overraskende at det ikke skjer, for det er det ingen prelater som gjør lenger.
  Vår egen biskop svarte jo like unnvikende på spørsmålet om kvinnelige prester, da han møtte NUK.

  Det virker på meg også som om biskopens argumentasjon baserer seg på innvandrere og at man må «balansere hensynet mellom grupper.»
  Jeg liker ikke for mye av slik argumentasjon, fordi den implisitt åpner for å diskutere det som ikke kan diskuteres, nemlig definert lære og lære som har vært forkynt så lenge og gjentatt av så mange paver at det har karakter av å være ufeilbarlig.
  Man må slett ikke «balansere mellom grupper» når det gjelder f.eks kvinnelige prester eller homoseksuelle. Det er bare en gruppe som har rett, nemlig dem som holder seg til Kirkens lære.

  Det at man bruker innvandrere å forsvare seg med, er en helt typisk svensk ting å gjøre.
  Det er slik i Sverige (i verdens mest politisk korrekte land), at om f.eks Arborelius klarer å etablere et troverdig forsvar med «innvandrere», så blir han uangripelig. Om man får et politisk korrekt overtak, dvs «jeg har flere innvandrervenner enn deg», så vinner man.
  Det er en lur og taktisk argumentasjon av Arborelius, særlig fordi det var en ung politisk korrekt feminist-journalist som gjorde programmet, så han slipper kanskje billigere unna med sånt.
  Problemet er bare det at Arborelius aldri kan få et politisk korrekt overtak. Til dét er vår religion for ukorrekt. Dessuten kan han ikke smykke seg med andre saker, som homser etc, noe motstanderne hans kan.

 2. Det virker som biskop Arborelius her har svart taktisk og politisk korrekt, og at han ikke ha kommet med noe teologisk svar, eller at det er blitt redigert bort (noe jeg vurderer som mindre sannsynlig). Men denne informasjonen gir oss ikke noe grunnlag til å si hvordan biskopen tenker (eller handler) teologisk. Andre ganger har han uttalt seg svært skarpt og teologisk mot utglidninger i Svenska kyrkan – sammen med f.eks. pinsevennledere.

 3. Det er helt klart, som du påpeker, at det ikke gir grunnlag for noen presumsjon om hva biskopen tenker. Tvert om, så har Arborelius ofte vist det motsatte i handling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen