van der Burgs bok om Kirken – fra 1960

Etter mye somling har jeg nå fått lagt ut på nett over halvparten av pastor van der Burgs bok (på 145 sider) om: KIRKEN. Grunnforskjellen mellom katolsk og protestantisk kristendom. Her er innholdfortegnelsen til boka, og ei lenke til teksten:

INNHOLD:

Innledning. Den sanne kristendom må kunne finnes

Kap. I. Prinsippet «Bibelen alene» er uholdbart

i. De bibelske skrifter var ved apostlenes død ikke enda samlet og kjent, hele den kristne verden
ii. Bibelen inneholder ikke hele den kristne lære
iii. Bibelen er i mange ting alt for uklar til å kunne være vår eneste trosnorm
Tillegg: Den katolske Kirkes store fortjeneste med hensyn til Bibelen

Kap. II. Om Kirken i alminnelighet

Kirken er blitt forutsagt av den Gamle Pakts profeter
Kristus har bare innstiftet én Kirke
Troen på den Hellige Ånd må ikke skilles fra troen på Kirken
Kristendommen kan ikke eksistere uten en kirkelig organisasjon.

Kap. III. Om den kirkelige øvrighet

§ 1 Jesus innsatte apostlene som den første kirkelige øvrighet
i. Jesus meddelte apostlene det ufeilbare kirkelige læreembete
ii.. Jesus betrodde apostlene nådeforvaltningen (= makten til å forvalte sakramentene)
iii. Jesus betrodde apostlene det kirkelige styreembete ….
§ 2. Apostlene skulle etter Jesu vilje ha etterfølgere i sine embeter
§ 3 Apostlenes rettmessige etterfølgere er bare de personer som har fått sin innsettelse fra apostlene (gjennom den apostoliske suksesjon)

1. bevis:
Likesom apostlene selv må også deres etterfølgere få sin myndighet gjennom en synlig sendelse fra Kristus, og en slik sendelse finnes etter apostlenes tid bare i den apostoliske suksesjon.
2. bevis:
Forkastelsen av den apostoliske suksesjon fører til oppløsning av Kirken og fornektelse av enhver sakramental myndighet .
3. bevis:
Jesus fremstiller apostlene som opptredende i sine etterfølgere inntil verdens ende. Dette forutsetter at disse må få sin myndighet gjennom den apostoliske suksesjon . .
4. bevis:
Nødvendigheten av den apostoliske suksesjon fremgår av apostlenes praksis …… Om Paulus’ forhold til de andre apostler . . Nærmere undersøkelse av menighetenes innretning i apostlenes tid.
5. bevis: Tradisjonens vitnesbyrd om bispeembetet og den apostoliske suksesjon

Om navnet «katolsk»

Om pavedømmet

i. Jesus innsatte Peter til Kirkens overhode
ii. etter Jesu vilje skulle Peter ha etterfølgere i sitt embete som Kirkens overhode
iii. Peters etterfølgere er biskopene av Rom

LES BOKA HER.

6 hendelser på “van der Burgs bok om Kirken – fra 1960”

  1. Er oversikten du har over bøkene hans’ komplett? Mange spennende titler. Denne boken hadde vært ypperlig for de konservative som forsatt er igjen i den norske kirke å lese

  2. Om du søker i Bibsys, vil du kunne skaffe deg en nærmest komplett liste over alle bøkene forfattet av Johannes van der Burg. Bøkene bør leses med en viss (sunn) skepsis, men for det meste inneholder de mye bra. Jeg har hatt stor glede av dem.

  3. Har kjøpt flere av bøkene hans på nettet fra forskjellige antikvariater. Synes de er veldig bra.(og ikke så dyre heller.)

  4. Veldig bra at du legger ut bøkene til van der Burg på nett. Har lest litt av det. Meget katolsk, må jeg si. Det er derfor de er så morsomme å lese…:o)

  5. Pastor van der Burgs bøker kan sikkert sies å være ‘morsomme’ i den forstand at det er en sann fornøyelse å lese dem. Det er mye intellektuell kraft og megen kunnskap nedfelt i hans bøker. Heldigvis ordnet van der Burg for at bøkene ble distribuert over det ganske land (noen av dem nådde frem til andre deler av Skandinavia), så det burde være relativt lett å få tak i dem. De bør absolutt leses. Det er interessant å se at stadig nye genereasjoner finner veien til van der Burgs bøker. Kanskje det forholder seg slik at sann forkynnelse aldri går helt av moten, men tåler tidens tann.

  6. Det må vel kunne sies at det et større behov for bøkene hans i dag. På en måte har vel publikumet for bøkene som retter seg mot Lutheranere blitt betraktelig mindre ettersom det virker som de fleste i den Norske kirke tenker på seg selv som kristne og ikke er oppmerksom på at de er Lutherske.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen