Hva betyr det i praksis at ekskommunikasjonen av SSPX-biskoper er opphevet?

«Vatikanets beslutning om å oppheve ekskommunikasjonen av de fire biskopene i Pius X-prestebroderskapet (SSPX) har skapt mange spørsmål om hvilke konsekvenser dette får for deres relasjon til Den katolske kirke. Mange internasjonale og også norske medier har for eksempel meldt at paven «rehabiliterer» eller «forsones med» Holocaust-fornekter, noe som selvsagt langt fra er tilfelle. Det kan imidlertid være vanskelig for alle uten en grad i kirkerett å forstå hva pavens beslutning betyr og ikke betyr. Her følger noen spørsmål og svar, i forsøk på å oppklare misforståelser.»

Dette kan vi lese på katolsk.no (det er muligens pga Vårt lands uklare artikler at de har publisert ei slik korrigering), og spørsmålene og svarene de så tar opp, har de henta fra den berømte Father Z, og jeg siterte dem selv på engelsk for noen dager siden. Her er spørsmålene – gå til katolsk.no for å finne svarene.

Er SSPX nå en legitim del av Den katolske kirke?

Kan SSPX-biskopene ordinere katolske prester?

Kan SSPX låne katolske kirker til sine messer?

Har prestene i SSPX nå samme stilling i Den katolske kirke som andre prester?

Er det greit å delta i SSPX-messer?

Kan en katolikk motta kommunion i en messe som feires av en SSPX-prest?

1 hendelser på “Hva betyr det i praksis at ekskommunikasjonen av SSPX-biskoper er opphevet?”

 1. Hvilke paragrafer er det som det vises til her? Mine kommentarer og spørsmål:

  1. «Nei. SSPX har ikke pavens eller stiftsbiskopenes godkjennelse. De er fortsatt en gruppe adskilt fra Kirken, men man vil ikke lenger bruke betegnelsen skisma.»

  Nå har man vel fra offisielt hold ganske lenge unlatt å bruke ordet skisma, siden det ikke er eller var en korrekt betegnelse på situasjonen som SSPX befinner seg i. Hvordan kan de være adskilt fra Kirken og ikke være i skisma? Det rimer ikke for meg. Kirken er synlig. SSPX er ikke en gruppe som er adskilt fra Kirken.

  2. «Nei. Den bispevielsen SSPX-biskopene selv mottok var gyldig, men ulovlig. Dette faktum er ikke endret. De er ennå ikke gjenforenet med biskopen av Roma, d.v.s. paven, og er fremdeles suspendert «a divinis». Det betyr at de ikke har tillatelse til å utøve en funksjon som biskop i Kirken. Derfor kan de ikke lovlig foreta prestevielser. De har heller ingen myndighet til å opprette menigheter o.s.v.»

  SSPX sine biskoppen kan ordinere andre biskoper. Det vil være en ulovlig handling, men de nye biskoppene blir gyldig ordinert.

  3. «Nei. De er fortsatt en gruppe som ikke er i fullt fellesskap med paven og de lokale biskopene.»

  Da gjelder vel det samme for kirker som man låner ut til andre trosssamfunn?

  5. «Ja og nei. Det er ikke greit å delta i SSPX-messer om man gjør det fordi man ikke er enig med Den hellige stol eller paven eller lignende. Om man derimot er dypt følelsesmessig bundet til den gamle messeordningen, og det er veldig vanskelig å klare seg uten den, kan man av religiøse grunner delta i disse messene. Man oppfyller sin søndagsplikt ved å delta i disse messene i henhold til den kanoniske lovbok av 1983. Men det faktum at disse menighetene/gruppene ikke har full kommunion med den lokale katolske biskop, gjenstår.»

  Hvor er det slått fast at man bare kan delta i deres messer hvis man er «dypt følesemessig bundet til den gammle messeordningen, og det er veldig vanskelig å klare seg uten den»?

  6. «Ja og nei. Ja om man ellers ikke har mulighet til å gå til kommunion. Nei om man gjør det som en protest mot paven, biskopen, Den hellige stol o.s.v. Om man ofte går til kommunion hos SSPX, risikerer man at ens forståelse av enhet med paven og den lokale biskopen forstyrres eller ødelegges.»

  Hvor er det slått fast at man bare kan motta kommunion der hvis en ikke ellers har mulighet til å motta kommunion?

  Hvorfor brukes forøvrig Fr. Z som autoritet på disse spørsmålene? Han har selvfølgelig all rett til å uttale seg om slikt og det er ikke noe galt i det, men reagerer på at det blir plukket opp og brukt som en offisiell uttalelse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen