Avlaten og de helliges samfunn – p. Lutz

Sist uke skrev jeg om avlaten, og refererte til et leserinnlegg jeg hadde fått trykket i Vårt Land. Skal vi være helt ærlige, må vi nok innrømme at også katolikker i vår tid har en nokså uklart syn på hva avlaten er. Derfor var det ekstra passende at jeg sist uke også fikk en gammel, norsk, katolsk bok som hansler om dette:

AVLATEN OG DE HELLIGES SAMFUNN

AV A. J. LUTZ, prest i dominikanerordenen

St Olavs forbunds forlag. Oslo 1930.

Innholdsoversikten ser slik ut, og jeg kommer til å trykke utdrag av boka her på bloggen ganske snart:

Forord
I. Om de timelige syndestraffer.
II. Av hvilken art er de timelige syndestraffer?
III. Skjærsilden
IV: Er læren om de timelige straffer uevangelisk overtro?
V. Vår avlatspraksis er så gammel som selve Kirken.
VI. De helliges samfunn.
VII. Hvem er «de andre» som soner for oss?
VIII. Den «åndelige skatt» er vår felles eiendom.
IX: Hva avlaten forutsetter hos oss.
X. Andre innvendinger mot avlaten.
XI. De egentlige årsaker til den lutherske uvilje mot avlaten.
XII. Uviljen mot avlaten har ingen hjemmel i den kristne troslære.
XIII. Hva som ligger til grunn for avlaten.
XIV. Taler Bibelen om avlaten?
Slutningsord.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen