februar 2012

«Stoltenberg feilinformerte Stortinget om fastleger og abort.»

VG hadde en lignende overskrift i går, der de referer til statsministerens orientering til Stortinget, og KrFs reaksjoner på dette. Jeg syns det er underlig og urimelig at regjeringen nå angriper legers samvittighetskvaler mht å delta i abortprosessen. Det er et lite antall leger, deres samvittighet går ikke ut over noen pasienter, og hvorfor ønsker regjeringen å innføre yrkesforbud for disse legene. Slik skriver VG:

Jens Stoltenberg fortalte Stortinget at fastleger ikke har kunnet reservere seg mot abort. Det stemmer ikke med tidligere uttalelser.

Det stormer rundt fastlegers samvittighetskvaler i møte med pasienter som vil ha abort, prevensjon eller henvisning til assistert befruktning.

For mens privatpraktiserende allmennleger kan reservere seg mot å henvise pasienter i saker som strider mot deres samvittighet, fikk fastlegene i oktober 2011 streng beskjed av regjeringen at de ikke har noen slik mulighet.

Også for noen dager siden skrev VG følgende om dette:

Helsedepartementet forteller at abortsøkende kvinner blir avvist av fastleger med samvittighetskvaler. Men de kan ikke dokumentere dette med ett eneste eksempel.

«På vei mot en ny konfesjonsstat? Et perspektiv på prosessen etter 22. juli 2011.»

Jeg var på Menighetsfakultetet i går, for å høre professor Bernt Torvild Oftestads avskjedsforelesning. Jeg tror det var bare andre gang jeg var med på noe slikt; første gang var da Carl Fredrik Wisløff sluttet i desember 1975.

Det var veldig hyggelig; å treffe mange gamle venner og høre et interessant foredrag – og også vennlige og interessante ord til Oftestad fra hans kollegaer Vidar Hånes og Jan Schumacher.

Hovedtemaet for foredraget var vel spørsmålet om hva slags felles «konfesjon» man vil prøve å bygge opp i Norge, etter at landet er blitt så grundig sekularisert – etter første sekulariseringsbølge på 1800-tallet og andre bølge etter 1945. Og behovet etter en slik felles «konfesjon» har blitt opplevd sterke etter det som skjedde 22. juli i fjor.

Vårt Land skriver om dette og fokuserer på noe som ikke var veldig sentralt i forelesningen, og de intervjuer bistandsadvokater til Utøya-offer, som reagerer på det de hører (men de vet vel ingen ting om hva foredraget egentlig tok opp):

Oftestad brukte sin avskjedsforelesning til å påpeke at massakrer som den på Utøya, jevnlig rammer kristne. «Massakrer à la Utøya rammer jevnlig kristne, familier og enkeltpersoner, i en rekke land: Pakistan, Egypt, Tyrkia, Nigeria. Den politiske makteliten i Norge har aldri vært særlig opptatt av forfølgelsen av de kristne. Ond og brå død har mange opplevd før 22.7.», sa Oftestad i forelesningen. …

… (en bistandsadvokat) … Jeg skjønner ikke hvorfor han trekker frem dette, det er jo to helt forskjellige ting han snakker om. Ungdommene på Utøya ble angrepet slik at de ikke skulle kunne drive politisk arbeid senere, og det har ingenting med forfølgelse av kristne å gjøre. Dette var en svært dårlig sammenligning, sier han.

«Mennesket blir rettferdiggjort på grunn av gjerninger, ikke på grunn av troen alene.»

Dagens epistellesning, fra Jakobs brev 2,14-24.26, er ganske interessant set på bakgrunn av reformasjonens stridigheter:

Brødre, hva nytter det om en sier at han har tro, når han ikke viser det gjennom sin ferd? Kan vel kanskje troen frelse ham? Sett at en bror eller søster ikke eide klær, eller manglet mat for dagen, og en av dere sa: «Farvel, ha det godt, kle dere varmt og spis dere mette,» men ikke gav dem det kroppen trengte, hva nytte var det i det? På samme måte er det med troen: I seg selv er den død, om den ikke får vise seg i handling. Ja, kunne en si: Så du har tro? Vel, men jeg kan peke på mine gjerninger. Bevis nå du din tro, uten gjerninger; min tro skal du få se av mine gjerninger. Du tror at der er en eneste Gud? Det gjør du rett i; men det samme gjør demonene, og skjelver for ham. Jeg skal si deg noe, uvettige menneske: Tro uten gjerninger er fruktesløs. Den gang Abraham, vår far, førte sin sønn Isak frem til alteret som offer, var det ikke på grunn av sin gjerning at han da ble rettferdiggjort? Der ser du: Troen samvirket med hans gjerninger, og først gjennom dem ble hans tro bragt til full modning. Slik ble Skriftens ord oppfylt: «Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til gode som rettferdighet,» og han ble kalt «Guds venn». Dere ser altså at mennesket blir rettferdiggjort på grunn av gjerninger, ikke på grunn av troen alene. For som en kropp uten livsånde er død, slik er også en tro uten gjerninger død.

«Å bevare seg selv fri for smitte fra denne verden, det er en gudstjeneste som er ren og uplettet i Gud Faders øyne.»

Denne uka leser vi tekster fra Jakabs brev i hverdagsmessene. teksten fra i går kveld syns var ganske aktuell (Jak 1,19-27):

Kjæreste brødre, til å lytte skal en alltid være rede. Men før en taler, og før en blir harm, skal en gi seg tid! For en sint mann fremmer ikke Guds rettferd. Derfor, bort med alt som er urent, alle rester av ondskap, og ta i mildhet imot det ord som er blitt innpodet i dere, og som er mektig nok til å frelse deres sjeler. Og bedra ikke dere selv: Lev etter ordet, og nøy dere ikke med å lytte til det! For en som bare lytter til ordet uten å handle etter det, han ligner en mann som betrakter i et speil det ansikt naturen har gitt ham: Knapt har han sett på det, så går han sin vei, og straks har han glemt hvordan han så ut. Den derimot som gir nøye akt på den fullkomne lov, frihetens lov, og blir ved med det, som ikke glemmer det han hører, men lar ordet følges av handling, den mann vil finne velsignelse ved det han gjør.

Den som tror han tjener Gud, men ikke holder sin tunge i tømme, han bedrar seg selv, og hans tjeneste for Gud er ingenting verd. Mens å se til foreldreløse og enker i deres nød, og bevare seg selv fri for smitte fra denne verden, det er en gudstjeneste som er ren og uplettet i Gud Faders øyne.

Slik er epistlene denne 6. uka av kirkåret: Mandag, Tirsdag (ikke i år), Onsdag, Torsdag, Fredag, Lørdag. Vi fortsetter å høre fra Jakobs brev neste uke – Mandag, Tirsdag – men avbrytes av askeosdag før brevet er ferdiglest.

Tungesvik – brev til helseministeren om fastlegene

Vårt Land skriver mer om reservasjonsretten for (fast)leger til å reservere seg mot å delta i abort. (Jeg syns det er underlig at det nå ser ut til å kunne bli reservasjon bare mot selve abortinngrepet, når man i mange år har tillatt leger/sykepleiere å reservere seg mot ting som direkte leder til og forbereder aborten.) På slutten av artikkelen har VL et interessant intervju med Hans Olav Tungesvik:

Psykiater og tidligere Stortingsrepresentant for KrF, Hans Olav Tungesvik, reagerer sterk på rundskrivet fra helsedepartementet (se faktaboks). Han satt på Stortinget da abortloven ble vedtatt i 1978. Da ble også reservasjonsretten innført.

Ordlyden i loven fra 1978 er akkurat den samme som i dag. Det har hele tiden vært folk som har reservert seg, men man har funnet andre leger som har tatt på seg henvisningsoppgavene, sier Tungesvik.

Han mener ordningen har «fungert utmerket» i 34 år, og at ingenting tilsier at dette er forandret nå. Tungesvik sendte derfor et åpent brev til helseministere Anne-Grete Strøm-Erichsen i går, hvor han ber henne trekke rundskrivet tilbake.

Dette er utelukkende en introduksjon av en totalitær tankegang som vi ikke har sett i helsedepartementet tidligere. En slik tankegang ser vi i andre land som vi ikke vil sammenligne oss med, sier Tungesvik. …

I sitt brev til helseministeren sier Tungesvik bl.a.:

Dine utsegner om dette kom i den aktuelle debatten om fastlegars ynskje om reservasjonsrett når det gjeld å utføra nokre tenester som står i strid med deira djupaste samvitsovertyding. Det gjeld mellom anna tilvising til abort og utskriving av prevensjonsmidler til mindreårige. Til dette ynsket frå fastlegane har du med ditt rundskriv av 31.10.11 sagt nei.

Så er spørsmålet: Er dette to prinsipp – omsynet til pasientane og omsynet til fastlegane – som er totalt uforeinlege? Etter mitt syn er svaret på dette spørsmålet eit klårt NEI.

14. februar: Den hellige Valentin

I den tradisjonelle messen «minnes» den hellige Valentin i dag (mens han i den nye kalenderen er helt borte), dvs at han ikke blir minnet i egen minnedag, men at presten i stille messer legger til tre bønner (kollekt, secreta, postkommunion) for den hellige Valentin, og at det samme skjer i tidebønnene til Laudes. Slik er hans kollektbønn:

Præsta, quæsumus omnipotens Deus: ut qui beati Valentini martyris tui natalitia colimus, a cunctis malis imminentibus, eius intercessione liberemur. Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. Amen.

Vi ber deg, allmektige Gud: Unn oss at vi som feirer din salige martyr Valentins fødselsdag, på hans forbønn må frelses fra alt ondt som truer oss. Ved vår Herre Jesus Kristus din Sønn …

Katolsk.no skriver en hel del om Valentin, men klarer ikke helt å forklare hvorfor han ble så viktig for kjærester.

Tradisjonelle messer i Sevilla

NLM-bloggen melder at «Septuagesima Sunday saw the advent of a new celebration of the usus antiquior in Seville (Spain) at the church of San Jorge (Santa Caridad). The Mass is celebrated each and every Sunday and holy day.»

Bildet over viser kirken der disse messene feires. Det gamle høyalteret er bevart, men det ser ut til at trappene opp til alteret er borte, slik at man må bruke et bord rett foran alteret.

Fra Ordinariatet i USA

Søndag ble den nye «ordinary» i Ordinariatet for tidligere anglikanere i USA (med en biskops fullmakter og liturgiske klær, men uten å være biskop, siden han er gift) innsatt i Houston, Texas – av to kardinaler.

En (gift og tidligere anglikansk) prest skriver om dette:

It was an amazingly historic day yesterday in Houston, Texas. I was present for the inaugural Mass for Msgr. Jeffrey Steenson as the first ordinary of the Ordinariate of the Chair of St Peter. … It was very moving to see the warm welcome given by the two cardinals–Wuerl and diNardo–to the new Ordinary. Mass was then celebrated according to the Anglican Use, and it was quite something to see two cardinals of the Catholic Church kneeling with us to recite the Prayer of Humble Access … «Lord we do not presume to come to this Thy table, trusting in our own goodness, but in Thy manifold and great mercies …»

B. Nicolas Brouwet blir ny biskop av Lourdes

For et par dager siden leste jeg på Rorate, at biskop Nicolas Brouwet – tidligere assisterende biskop i Nanterre – er blitt utnevnt til ny biskop i Tarbes og Lourdes. Fra Vatikanet 11/2: «Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Tarbes et Lourdes (Francia) presentata da S.E. Mons. Jacques Perrier, in conformità al canone 401§ 1 del Codice di Diritto Canonico. Il Papa ha nominato Vescovo di Tarbes et Lourdes (Francia) S.E. Mons. Nicolas Brouwet, finora Vescovo titolare di Simiddica e Ausiliare di Nanterre (Francia).»

Bildet over viser ham når han feirer messen ved alteret til den hellige Johannes Maria Vianney i Ars, i september 2009. (Også i Norge hadde vi en gang alter med bl.a. den hellige Olav og den hellige Hallvard.)

Whitney Houston synger

«The Star-Spangled Banner» (over) ble sunget av Whitney Houston under Super Bowl XXV i 1991 – da var hun 28 år gammel. Min kone er amerikansk, så vi så på flere videoer i går (fra LA Times) etter vi hørte at en av Amerikas mest kjente sangere døde tragisk natt til søndag.

Forklaring:

The Super Bowl is the annual championship game of the National Football League (NFL), the highest level of professional American football in the United States, culminating a season that begins in the late summer of the previous calendar year. …

… With America entangled in the Persian Gulf War, Houston performed «The Star Spangled Banner» at Super Bowl XXV at Tampa Stadium on January 27, 1991. Due to overwhelming response to her rendition, it was released as a commercial single and video of her performance, and reached the Top 20 on the US Hot 100, making her the only act to turn the national anthem into a pop hit of that magnitude. (Wikipedia)

Nyheter om bloggen

De siste fem dagene har jeg gjort en hel del arbeid med bloggen – eller rettere sagt bloggene. Jeg har nemlig siden juni 2010 hatt to blogger; den nye og den gamle. Den nye har oppført seg godt hele denne tida, mens den gamle skrantet litt da jeg ga opp å videreføre den (visningen i kontrollpanelet i WordPress ble feil), og siden jeg hadde latt være i lang tid å oppgradere den (til nye versjoner av WP), var jeg til slutt redd for å ødelegge den om jeg prøvde å oppgradere. For et par uker siden kom det også ganske stygge feilmeldinger når man besøkte bloggen, så sist uke bestemte jeg meg for å reparere dette.

Jeg kom et stykke på vei med min reparasjon/oppdatering (muligens skriver jeg mer om disse tekniske detaljene etter hvert), men så gikk det slik (ved et uhell) at den gamle bloggen forsvant helt fra jordens overflate. Jeg kontaktet mitt webhotell for å få ordnet et par ting (bl.a. øke kvotene for oppgradering til serveren), fikk noe hjelp, men komme ikke helt til mål. Mats Tande kom meg så til unnsetning, og i løpet av helgen var alt stoffet på plass igjen. Dvs. det var ikke på plass i den gamle bloggen, men intergrert i den nye. Hvis man nå ser nedover i venstre marg, kan man nå se blogginnlegg helt tilbake til april 2005 – og i søkefeltet øverst til høyre kan man søke i alt jeg har skrevet siden da.

Altså kom det noe godt ut av disse problemene, siden det er bedre å ha alt stoffet samlet på ett sted. Og samlet på en blogg som stadig oppgraderes; WordPress har nemlig hatt en automatisk oppdaeringsfunksjon noen år nå.

Fastleger skal ikke kunne reservere seg mot å delta i abortprosessen

Jeg leste dette for en ukes tid siden, og etter tips fra en leser skriver jeg litt om det; hvordan legers og sykepleieres tradisjonelle reservasjonsrett så visstnok skal tas fra fastlegene. Fra Aftenposten:

Det er i et nytt rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet at det fastslås at fastleger ikke har rett til å reservere seg mot visse oppgaver av samvittighetsgrunner, skriver Bergens Tidende.

I tilfeller hvor en pasient ønsker abort, starter vanligvis den formelle prosessen hos fastlegen, og begjæringen om abort må underskrives av både fastlegen og pasienten. Fastlegene Gunnhild Felde og kollega Eilif Haaland har et kristent livssyn og sier de nå blir stilt overfor et stort, etisk dilemma. De mener reservasjonsretten er en menneskerett.

Å skrive under på en slik begjæring ville for meg være å undergrave min dypeste overbevisning og i strid med legeetikken. Hvert trinn i abortprosessen bygger på det forrige, og min underskrift som lege ville bli både et juridisk og etisk forsvar for svangerskapsavbruddet, sier Haaland.

Olav Fredheim, leder i Norges kristelige legeforening, mener det er overraskende at fastlegene fratas reservasjonsretten, mens helsepersonell på sykehus fortsatt kan reservere seg mot å delta i abortinngrep.

Han mener fastleger med samvittighetskvaler enten må slutte som fastlege, fortsette som før og ta sanksjonene som eventuelt måtte komme, eller handle i strid med egen samvittighet.

Den hellige Gregor den store: Denne teksten har Jesus selv forklart

I den tradisjonelle kalender feirer vi i dag søndag sexagesima; såmannssøndagen, og hører følgende evangelium:

Luk. 8, 4-15.
På den tid da det hadde samlet seg mye folk, og det løp mange fra byene til Jesus, sa han i en lignelse: «En såmann gikk ut og sådde sin sæd, og da han sådde, falt noe langs med veien og ble tråkket ned, og himmelens fugler åt det opp. Og noe falt på stengrunn, og da det vokste opp, visnet det fordi det ikke hadde væte. Og noe falt mellom torner, og tornene vokste opp sammen med det og kvalte det. Og noe falt i god jord, og da det vokste opp, ga det hundre fold.» Da han hadde sagt dette, ropte han: «Den som har ører å høre med, han høre.» Men hans disipler spurte ham hva denne lignelsen skulle bety. Han sa til dem: «Dere skal få vite hemmeligheten i Guds rike; men de andre får det i lignelser, forat de skal se og likevel ikke se, høre og ikke forstå. Dette er lignelsen: Sæden er Guds ord. Det langs med veien er de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, så de ikke skal tro og bli frelst. Det på stengrunnen er de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot; de tror for en tid, men i prøvestunden faller de fra. Men det som falt mellom torner, er de som hører, men kveles mens de vandrer under sorger og rikdom og livets lyst, og bærer ikke frukt. Men det i den gode jorden er de som hører ordet med et godt og edelt hjerte og tar vare på det, og de bærer frukt i tålmod.»

Om denne tesketn skriver Den hellige Gregor den store (til Matutin), det jeg satte til overskrift:

Homily by Pope St Gregory the Great. 5th on the Gospels.
Dearly beloved brethren, the passage from the Holy Gospel which ye have just heard, needeth not so much that I should explain it, as that I should seek to enforce its lesson. The Truth Himself hath explained it, and, after that, it beseemeth not man’s frailty to fritter away His exposition by any further comment. But there is, in that very explanation by the Lord, somewhat, which it behoveth us well to weigh. If it were but we who bade you believe that by the seed is signified the word; by the field, the world; by the birds, the devils; and by the thorns, riches ye would perchance doubt of the truth of our explanation. Therefore the Lord Himself hath vouchsafed to give this explanation, and that, not for this parable only, but that ye may know in what manner to interpret others, whereof He hath not given the meaning.

Mye gjenstår før man oppnår enighet i USA

Jeg meldte i går at president Obama hadde «bøyd seg litt» for det katolske presset mot hans helsereform – men ikke mye, tydeligvis. Den amerikanske bispekonferansen svarer ham bl.a. slik i dag:

Today, the President has done two things. First, he has decided to retain HHS’s nationwide mandate of insurance coverage of sterilization and contraception, including some abortifacients. This is both unsupported in the law and remains a grave moral concern. We cannot fail to reiterate this, even as so many would focus exclusively on the question of religious liberty. Second, the President has announced some changes in how that mandate will be administered, which is still unclear in its details. …..

… stepping away from the particulars, we note that today’s proposal continues to involve needless government intrusion in the internal governance of religious institutions, and to threaten government coercion of religious people and groups to violate their most deeply held convictions. In a nation dedicated to religious liberty as its first and founding principle, we should not be limited to negotiating within these parameters. The only complete solution to this religious liberty problem is for HHS to rescind the mandate of these objectionable services.

We will therefore continue—with no less vigor, no less sense of urgency—our efforts to correct this problem through the other two branches of government. For example, we renew our call on Congress to pass, and the Administration to sign, the Respect for Rights of Conscience Act. And we renew our call to the Catholic faithful, and to all our fellow Americans, to join together in this effort to protect religious liberty and freedom of conscience for all.

Og en gruppe kjente katolikker skriver:

Today the Obama administration has offered what it has styled as an “accommodation” for religious institutions in the dispute over the HHS mandate for coverage (without cost sharing) of abortion-inducing drugs, sterilization, and contraception. The administration will now require that all insurance plans cover (“cost free”) these same products and services. Once a religiously-affiliated (or believing individual) employer purchases insurance (as it must, by law), the insurance company will then contact the insured employees to advise them that the terms of the policy include coverage for these objectionable things.

This so-called “accommodation” changes nothing of moral substance and fails to remove the assault on religious liberty and the rights of conscience which gave rise to the controversy. It is certainly no compromise. The reason for the original bipartisan uproar was the administration’s insistence that religious employers, be they institutions or individuals, provide insurance that covered services they regard as gravely immoral and unjust. Under the new rule, the government still coerces religious institutions and individuals to purchase insurance policies that include the very same services. …

Og New York Times mener at presidenten egentlig ikke har hørt på de katolske biskopene i det hele tatt:

For the White House, the decision announced Friday to soften a rule requiring religious-affiliated organizations to pay for insurance plans that offer free birth control was never really driven by a desire to mollify Roman Catholic bishops, who were strongly opposed to the plan. Rather, the fight was for Sister Carol Keehan — head of an influential Catholic hospital group, who had supported President Obama’s health care law — and Catholic allies of the White House seen as the religious left. …

President Obama bøyde seg for massiv kritikk fra katolske biskoper

For et par uker siden ble det kjent at alle religiøse (katolske) institusjoner – sykehus, skoler, universiteter osv – måtte tilby sykeforsikring til sine ansatte, som også inkluderte prevensjon (også abortfremkallende prevensjon). De fikk ett år på seg til å følge opp dette, ingen ankemulighet, og enorme bøter hvis de ikke gjorde som staten sa. De ble det ganske enormt opprør blant katolikker, som bl.a. Father Z. skriver om:

If we look at how the American episcopate has been changing in the last 10-15 years, I think we can take heart. But we still need to pray for our bishops. And pray relentlessly. Consider how at the time of the Notre Shame debacle, 80+ bishops protested that cringing bit of pandering to the most aggressively pro-abortion president we have ever seen. 5 years before, the number of bishops in protest would have been unthinkable. Today there are even more bishops reacting and the count is not complete.

In any event, at the time of this writing, 171 US Bishops have been reported to have reacted with strength against Pres. Obama’s determination to force Catholics to violate their consciences in a way that contradicts our Catholic Faith and the clear moral teachings of Holy Church. Amish and Quakers get waivers from some federal mandates. Not Catholics. ….

…. Of the 183 dioceses (by my count) in the U.S. who have a bishop currently serving as its head, 169 of them have issued statements. So 92% of bishops who head dioceses have spoken out against the Obama/HHS mandate.

I kveld leser jeg at president Obama har bøyd av for dette presset:

The White House has announced modified plans to require all women to have access to contraception, attempting to stem anger from Catholic leaders. … Catholic leaders have been angered by the new rule, which required Church-linked institutions to offer health insurance including birth control. But the White House changed the scheme to allow health insurers to provide cover directly if employers object.

Exsurge, quare obdormis, Domine? exsurge, et ne repellas in finem.

Programmet for den tradisjonelle latinske messen kommende søndag (St Joseph kirke i Oslo kl 19) er nå klar (se her). Evangeliet er det tradisjonelle om SÅMANNEN, en meget lang epistel før det, og inngangsverset ser man under:

Exsurge, quare obdormis, Domine? exsurge, et ne repellas in finem. Quare faciem tuam avertis, oblivisceris tribulationem nostram? adhæsit in terra venter noster: exsurge, Domine, adjuva nos, et libera nos. (Ps.) Deus, auribus nostris audivimus: patres nostris annuntiaverunt nobis. Gloria Patri …. Exsurge, quare obdormis …. – Reis deg, Herre, hvorfor sover du? Reis deg og støt oss ikke for alltid bort. Hvorfor vender du ditt åsyn bort, glemmer vår nød? Vårt legeme henger ved jorden. Reis deg, Herre, kom oss til hjelp og frels oss. Gud, med våre ører har vi hørt det; våre fedre har fortalt oss om det. Ære være …

Vingårdssøndag og såmannssøndag

Fra min ungdom husker jeg vingårdssøndagen og såmannssøndagen i månedsskiftet januar/februar i den lutherske kirke med de tradisjonelle tekstene (fortsatt) tatt fra katolske tradisjon, fra søndag septuagesima og sexagesima. Såmannssøndag har nå i flere år vært «bibelsøndagen», der man nå bare annet hvert året leser den tradisjonelle teksten fra Lukas 8 (se her for 2011).

Den katolske Kirke gjorde dessverre helt slutt på denne tradisjonelle førfastetiden i 1969. Det var en av mange ting man gjorde som var helt unødvendige og som konsilet ikke hadde bedt om. NLM-bloggen skriver nokså upolemisk om dette – under kan man lese evangelietekstene for de to søndagene.

VINGÅDSSØNDAG – Matteus 20, 1-16
På den tid sa Jesus denne lignelse til sine disipler: «Himmelriket ligner en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til sin vingård, og da han var blitt enig med arbeiderne om en denar om dagen, sendte han dem bort til sin vingård. Og da han gikk ut ved den tredje time, så han andre stå ledige på torget, og han sa til dem: «Gå dere også bort i min vingård, og jeg skal gi dere hva rett er.» Og de gikk dit bort. Men han gikk atter ut ved den sjette og niende time og gjorde likedan, Og ved den ellevte time gikk han ut og fant andre stående der og sa til dem: «Hvorfor står dere her ledige hele dagen?» De sa til ham: «Fordi ingen har leid oss.» Han sa til dem: «Gå dere også bort i min vingård.» Men da det var blitt aften, sa vingårdens herre til sin forvalter: «Kall arbeiderne fram og gi dem lønnen; begynn med de siste og gå videre til de første.» Da de som var leid ved den ellevte timen kom, fikk de altså en denar hver. Men da så de første kom, trodde de at de skulle få mer; men de fikk også en denar hver. Og da de fikk den, knurret de mot husbonden og sa: «Disse siste har bare arbeidet en time, og du har satt .dem likt med oss som har båret dagens byrde og hete.» Men han svarte en av dem og sa: «Venn, jeg gjør deg ikke urett; er du ikke blitt enig med meg om en denar? Ta hva ditt er, og gå! Men jeg vil gi den siste like mye som deg. Eller har jeg ikke lov å gjøre hva jeg vil? Eller er ditt øye ondt fordi jeg er god?» Slik skal de siste bli de første, og de første de siste; for mange er kalt, men få er utvalgt.

SÅMANNSSØNDAG – Lukas 8, 4-15.
På den tid da det hadde samlet seg mye folk, og det løp mange fra byene til Jesus, sa han i en lignelse: «En såmann gikk ut og sådde sin sæd, og da han sådde, falt noe langs med veien og ble tråkket ned, og himmelens fugler åt det opp. Og noe falt på stengrunn, og da det vokste opp, visnet det fordi det ikke hadde væte. Og noe falt mellom torner, og tornene vokste opp sammen med det og kvalte det. Og noe falt i god jord, og da det vokste opp, ga det hundre fold.» Da han hadde sagt dette, ropte han: «Den som har ører å høre med, han høre.» Men hans disipler spurte ham hva denne lignelsen skulle bety. Han sa til dem: «Dere skal få vite hemmeligheten i Guds rike; men de andre får det i lignelser, forat de skal se og likevel ikke se, høre og ikke forstå. Dette er lignelsen: Sæden er Guds ord. Det langs med veien er de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, så de ikke skal tro og bli frelst. Det på stengrunnen er de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot; de tror for en tid, men i prøvestunden faller de fra. Men det som falt mellom torner, er de som hører, men kveles mens de vandrer under sorger og rikdom og livets lyst, og bærer ikke frukt. Men det i den gode jorden er de som hører ordet med et godt og edelt hjerte.

Les de tradisjonelle tekstene for disse to søndagene: SEPTUAGESIMA og SEXAGESIMA.

Tradisjonell latinsk messe søndag 12. februar

Søndag 12. februar kl 19.00 i St Joseph kirke i Akersveien.

Søndag 12. februar feires søndag sexagesima i den tradisjonelle kalenderen. Se messens bønner og tekster (på latin og norsk) HER.

Les mer om de tradisjonelle latinske messene i St Joseph kirke i Oslo.

Mer om ‘ars celebrandi’ – slik skal det gjøres

Det var flott at man tok på seg å feire den store, tradisjonelle messen i Miami sist uke, men ser man nøye på det som skjer der, er det mye usikkerhet å spore og en hel del småfeil. Det er også en svært komplisert messe, så når man skal studere den tradisjonelle messen i litt enklere form, har jeg flere ganger studert videoene under; der feires den tradisjonelle latinske messen meget pent og pinlig korrekt.

Det er ikke bare om man skal feire (eller assistere i) den tradisjonelle messene at disse videoene er nyttige, for den nye messen har akkurat samme mål som den tradisjonelle; her bæres messene hellige offer fram for vår Fader i himmelen. Og selv om rubrikkene for det meste er tatt helt bort i den nye messen (og friheten dermed er større), kan man likevel i stor grad følge denne tusenårige tradisjonen vi her ser.

Korherrene på Long Island vil feire både den nye og den gamle messen

Jeg fant i går på NLM-bloggen en artikkel som omhandler muligheten for å oppleve begge former av messen (skrevet av en person som egentlig ikke kjenner den gamle messen), og syntes det var interessant å finne to av mine venner omtalt:

I visited the Canonry of St. Leopold in Long Island, New York to talk to them about these developments. They are a new foundation of the Canons Regular of St. Augustine, a very old order in Europe. Their Prior, Fr. Daniel Nash, said, “We give everyone a little bit of everything. We want to open the treasury of the Church, so people get everything that is theirs….not just what has been on the common market for the past 40 years.” Fr. Elias Carr said that it should be “normal” for both Masses to be available, and believes that when the Pope’s words are really heard, this is the direction we’re being led in.

Jeg kjenner dom Elias best av disse to, siden jeg var sammen med ham to år i Bergen, mens dom Daniel møtte jeg flere ganger da jeg var på besøk i Klosterneuburg i 2007. De to andre korherrene på Long Island kjenner jeg også; dom Bruno (ett år i Bergen) og dom Gabriel. Vi skal besøke dem noen dager i juni, og da vil jeg nok finne ut om de allerede har begynt å feire den gamle messen – eller om de bare snakker pent om den.

Skroll til toppen